INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE UBEZPIECZEŃ

BIURO UBEZPIECZEŃ I REKLAMY –Waldemar Durjasz

Dane agenta:
Nazwa: biuro ubezpieczeń i reklamy Waldemar Durjasz
Adres siedziby agenta: 01-318 Warszawa ul. Stanisława Szobera 4 lok.9
Rodzaj pośrednika:  Multiagent
Numer wpisu do rejestru agentów:

Dane agenta ubezpieczeniowego / agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające można sprawdzić w rejestrze agentów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: knf.gov.pl.

Współpraca z zakładami ubezpieczeń:
Agent działa na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń:

 • AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.
 • COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • YOU CAN DRIVE

Wynagrodzenie dystrybutora:
Dystrybutor w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję stanowiącą określony
procent zainkasowanej przez ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów
regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym dystrybutor bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie
w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej.
Dystrybutor ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych
przez i na koszt ubezpieczyciela.

Procedura reklamacyjna:
W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu
ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą
reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń, wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego
produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.
Reklamacje skierowane bezpośrednio do dystrybutora można składać osobiście w biurze dystrybutora, pocztą na adres 01-318 Warszawa ul. Stanisława Szobera 3 lok.9 lub na adres email biuroins@home.pl

Klient ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów z agentem, w tym poprzez złożenie wniosku o postępowanie
mediacyjne do Rzecznika Finansowego.

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń:
Dystrybutor nie posiada akcji/udziałów jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów
na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników.