COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENA INSURANCE GROUP

GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

VIENER. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.

UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

YOU CAN DRIVE

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń